Medlemsskaber

Dgi

Mudeaters har været medlem siden 2016 og DGI er klubbens primære medlemsskab og samarbejdspartner

Dai

Mudeaters har tegnet et prøvemedlemsskab i DAI i 2020 som tillæg til DGI medlemsskabet for at se om et medlemsskab kan skabe værdi til medlemmerne.

Dcu

Mudeaters er blevet prøvemedlem af DCU i 2020 kva et samarbejde ml DGI og DCU. Året vil vise om DCUs måde at gribe tingene an skaber værdi til Mudeaters.